Číslo zmluvy5190040374
Názov zmluvyPoistná zmluva
Identifikácia účastníkaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,
Opis predmetu zmluvy

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Suma na zmluve €13.00
Dátum podpisu27.05.2021
Dátum zverejnenia07.06.2021
Príloha (0.22 MB)
Zverejnenie v CRZ