Číslo zmluvy8/2021
Názov zmluvyZmluva o nájme pozemkov
Identifikácia účastníkaMária Jurčišinová Kukľová, Vihorlatská 624/14, 072 22 Strážske, IČO: 53165390
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet zmluvy a to za odplatu. Predmetom zmluvy  je prenájom časti parcely 438/1 o výmere 15 m² z pozemku

Suma na zmluve €150.00
Dátum podpisu31.05.2021
Dátum zverejnenia07.06.2021
Príloha (0.26 MB)
Zverejnenie v CRZ