Číslo zmluvy4419014828
Názov zmluvyPoistná zmluva
Identifikácia účastníkaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,
Popis predmetu zmluvy
Suma na zmluve €2849.60
Dátum podpisu21.05.2021
Dátum zverejnenia31.05.2021
Príloha (13.59 MB)
Zverejnenie v CRZ