Číslo zmluvy2020/128/2677
Názov zmluvyZmluva o návratnej finančnej výpomoci
Identifikácia účastníkaMinisterstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,81782 Bratislava
Popis predmetu zmluvy

Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona Č. 523/2004 Z. z.

Cena €84000.00
Dátum uzavretia21.10.2020
Dátum zverejnenia28.10.2020
Príloha (3.36 MB)
Zverejnenie v CRZ