Číslo zmluvy20/42/010/40
Názov zmluvyDohoda
Identifikácia účastníkaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 30794536
Popis predmetu zmluvy

Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len „občan“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.

Cena €0.00
Dátum uzavretia12.10.2020
Dátum zverejnenia26.10.2020
Príloha (0.35 MB)
Zverejnenie v CRZ