Číslo zmluvy4905.0062086VVA
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaEUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 04017 Košice, IČO: 31651518
Popis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Oprava chodníka a spevnených plôch v meste Strážske v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa. Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v podrobnom rozpočte.

Cena €50103.64
Dátum uzavretia15.10.2020
Dátum zverejnenia16.10.2020
Príloha (17.89 MB)
Zverejnenie v CRZ