Číslo zmluvy1043/6353/KZ-2020
Názov zmluvyKúpna zmluva
Identifikácia účastníkaSlovenská republikav správe Slovenská správa ciest, Miletičová č. 19, 82619 Bratislava, IČO: 003328
Popis predmetu zmluvy

Predaj nehnuteľnosti pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby

Cena €101168.10
Dátum uzavretia13.10.2020
Dátum zverejnenia15.10.2020
Príloha (3.39 MB)
Zverejnenie v CRZ