Číslo zmluvy848/2020/UZ
Názov zmluvyZmluva o kontokorentnom úvere
Identifikácia účastníkaVšeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Popis predmetu zmluvy

Žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov sa podáva formou príkazu na úhradu platby z bežného účtu Dlžníka podľa podmienok platných pre vedenie bežných účtov Veriteľom alebo akoukoľvek inou písomne dohodnutou formou nakladania so zostatkom n a bežnom účte Dlžníka vedenom Veriteľom.

Cena €0.00
Dátum uzavretia13.10.2020
Dátum zverejnenia14.10.2020
Príloha (21.53 MB)
Zverejnenie v CRZ