Číslo zmluvy20/42/012/75
Názov zmluvyDohoda
Identifikácia účastníkaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 30794536
Popis predmetu zmluvy

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.

Cena €0.00
Dátum uzavretia07.09.2020
Dátum zverejnenia08.10.2020
Príloha (0.60 MB)
Zverejnenie v CRZ