Číslo zmluvy34
Názov zmluvyDodatok k Zmluve ospráve majetku mesta uzatvorenej dňa 2.3.2009
Identifikácia účastníkaMestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35556773
Popis predmetu zmluvy

Predmetom dodatku č. 34 je prevod majetku do správy Mestského podniku služieb Mesta Strážske k dátumu 1.10.2020.

Cena €94736.00
Dátum uzavretia07.10.2020
Dátum zverejnenia07.10.2020
Príloha (0.16 MB)
Zverejnenie v CRZ