Číslo zmluvy20/2020
Názov zmluvyInominatná zmluva
Identifikácia účastníkaMarius Pedersen, a.s., Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34115901
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup papiera a lepenky od fyzických osôb v rámci školských zberov v meste Strážske (číslo odpadu podľa Katalógu odpadov: 20 01 01 – papier a lepenka; kategória odpadu: ostatný odpad) v súlade s § 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Cena €0.00
Dátum uzavretia07.10.2020
Dátum zverejnenia07.10.2020
Príloha (0.18 MB)
Zverejnenie v CRZ