Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaVeríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
Popis predmetu zmluvy

Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk na základe výzvy na predkladanie ponúk.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo „Vytvorenie detského ihriska v rámci revitalizácia mestského parku Strážske".

Cena €43088.00
Dátum uzavretia12.03.2020
Dátum zverejnenia13.03.2020
Príloha (4.78 MB)
Zverejnenie v CRZ