Číslo zmluvy
Názov zmluvyDodatok k zmluve
Identifikácia účastníkaAntik Telekom s.r..o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400
Popis predmetu zmluvy

Dodávateľ preberá záruku za akosť vykonaných prác v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba za jednotlivé komponenty technologických častí je určená ich výrobcom v záručných listoch. Záručná doba za kabeláž a montážne práce je 5 rokov odo dňa ich prevzatia objednávateľom. Dodávateľ zodpovedá, že celý predmet zákazky bude počas 5-tich rokov spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Cena €0.00
Dátum uzavretia19.02.2020
Dátum zverejnenia19.02.2020
Príloha (0.43 MB)
Zverejnenie v CRZ