Číslo zmluvy02471/2019-UVOP-U00112/19.00
Názov zmluvyProtokol o odovzdaní pozemkov
Identifikácia účastníkaSlovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
Popis predmetu zmluvy

Podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) odovzdávajúci Slovenský pozemkový fond odovzdáva Mestu Strážske okres Michalovce vlastníctvo k pozemkom

Cena €0.00
Dátum uzavretia09.01.2020
Dátum zverejnenia30.01.2020
Príloha (0.14 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4388515&l=sk