Číslo zmluvyN20200127014
Názov zmluvyZmluva o spolupráci
Identifikácia účastníkaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika IČO : 30 854 687
Popis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a Spolupracujúcim subjektom pri implementácii národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Cena €0.00
Dátum uzavretia27.01.2020
Dátum zverejnenia30.01.2020
Príloha (0.06 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4422511&l=sk