Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC431-2015-6/123
Názov zmluvyDodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810
Opis predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) dohodli na nasledovných zmenách.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu16.11.2019
Dátum zverejnenia20.11.2019
Príloha (0.33 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4308928&l=sk