Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o zabezpečení propagácie
Identifikácia účastníkaRespect Slovakia s.r.o., Valová 38, 92101 Piešťany, IČO 34107061
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť propagáciu objednávateľa umiestnením jeho loga počas podujatia Mesiac úcty k starším, ktoré sa uskutoční v Strážskom v priebehu mesiaca október 2019

Cena €2000.00
Dátum uzavretia10.10.2019
Dátum zverejnenia10.10.2019
Príloha (0.55 MB)
Zverejnenie v CRZ