Číslo zmluvyN20160129001D02
Názov zmluvyDodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160129001 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca
Identifikácia účastníkaImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika IČO : 30 854 687
Popis predmetu zmluvy

Článok 1. Zmluvy sa mení tak, že v odseku 1.1. bod 1.1.1. sa mení

Cena €0.00
Dátum uzavretia22.08.2019
Dátum zverejnenia12.09.2019
Príloha (0.39 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4189768&l=sk