Číslo zmluvy190902-1B
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaVeríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín, IČO: 46167145
Popis predmetu zmluvy

Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo „Revitalizácia mestského parku Strážske – SO 02 Detské ihrisko“.

Cena €36120.00
Dátum uzavretia10.09.2019
Dátum zverejnenia10.09.2019
Príloha (0.58 MB)
Zverejnenie v CRZ