Číslo zmluvyST/TEN-01-08-2019/OV/2019
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaSTAVOCONZULT, spol. s r.o., Stavbárov 3, IČO: 44675488
Popis predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“.

Cena €424762.66
Dátum uzavretia02.09.2019
Dátum zverejnenia03.09.2019
Príloha (1.33 MB)
Zverejnenie v CRZ