Číslo zmluvy12/01/2019/STR/EM_ŠKS
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí služieb
Identifikácia účastníkaKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 50615351
Popis predmetu zmluvy

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby externého riadenia projektu v zmysle povinností prijímateľa pomoci pre projekt realizovaný objednávateľom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske"

Cena €9120.00
Dátum uzavretia14.08.2019
Dátum zverejnenia15.08.2019
Príloha (1.07 MB)
Zverejnenie v CRZ