Číslo zmluvyA13756504
Názov zmluvyZmluva o poskytovaní verejných služieb
Identifikácia účastníkaOrange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270
Popis predmetu zmluvy

Sprístupnenie Služieb Účastníkovi vykoná Spoločnosť Orange aktivovaním pridelenej SIM karty / SIM kariet v Sieti bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy a po uhradení aktivačného poplatku podľa platného Cenníka Účastníkom, spravidla do 24 hodín. Účastník uhradí aktivačný poplatok v cene podľa Cenníka, pokiaľ medzi Účastníkom a Spoločnosťou Orange nie je dohodnuté inak.

Cena €1.00
Dátum uzavretia31.07.2019
Dátum zverejnenia01.08.2019
Príloha (0.07 MB)
Zverejnenie v CRZ