Číslo zmluvy48/2019
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010
Identifikácia účastníkaOddiel kulturistiky a silového trojboja - Strážske, Ul. Mládeže 15, 072 22 Strážske, IČO: 35571047
Popis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na činnosť Oddielu kulturistiky a silového trojboja Strážske na rok 2019.

Cena €1100.00
Dátum uzavretia30.07.2019
Dátum zverejnenia01.08.2019
Príloha (0.09 MB)
Zverejnenie v CRZ