Číslo zmluvyZ201921721_Z
Názov zmluvyZmluva o poskytovaní služieb
Identifikácia účastníkaECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO: 45344710
Popis predmetu zmluvy

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať

Odstúpenie od zmluvy na základe dohody!

Cena €41595.00
Dátum uzavretia15.07.2019
Dátum zverejnenia18.07.2019
Príloha (0.11 MB)
Zverejnenie v CRZhttps://www.crz.gov.sk//index.php?ID=4111050