Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaVeríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
Popis predmetu zmluvy

Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk na základe výzvy na predkladanie ponúk Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo „Detské ihrisko v Strážskom".

Cena €23712.48
Dátum uzavretia03.06.2019
Dátum zverejnenia03.06.2019
Príloha (1.77 MB)
Zverejnenie v CRZ