Číslo zmluvy
Názov zmluvyDarovacia zmluva
Identifikácia účastníkaŠportový klub Strážske, IČO: 17077648, Mládeže 2, 072 22 Strážske
Popis predmetu zmluvy

Darca daruje Športovému klubu Strážske – futbalovému oddielu finančný dar v celkovej hodnote 3000,00 € na základe zmluvy o umiestnení reklamy zo dňa 09.05.2019 medzi zmluvnými stranami Agrovýkrm Spiš s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz. IČO 36 244 180 a Mestom Strážske a obdarovaný Športový klub Strážske tento dar prijíma. Tento finančný dar je určený výlučne na rozvoj futbalu v meste Strážske.

Cena €3000.00
Dátum uzavretia29.05.2019
Dátum zverejnenia30.05.2019
Príloha (0.28 MB)
Zverejnenie v CRZ