Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC431-2015-6/123
Názov zmluvyDodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia SR Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu15.04.2019
Dátum zverejnenia18.04.2019
Príloha (0.87 MB)
Zverejnenie v CRZ17.04.2019 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3985555&l=sk