Číslo zmluvy2/2019
Názov zmluvyZmluva o zrušení vecného bremena
Identifikácia účastníkaJán Vajda, Ing. Adela Vajdová, Kasárenská 733/11, Strážske, PSČ: 072 22
Opis predmetu zmluvy

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zrušení vecného bremena - predkupného práva pôvodne  dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom zapísaným na LV č. 1287 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu29.03.2019
Dátum zverejnenia29.03.2019
Príloha (0.28 MB)
Zverejnenie v CRZ