Číslo zmluvy4/2019
Názov zmluvyZmluva o zrušení vecného bremena
Identifikácia účastníkaAnton Kosť, Anna Kosťová, Kasárenská 737/10, Strážske, PSČ: 072 22
Opis predmetu zmluvy

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zrušení vecného bremena - predkupného práva pôvodne dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom zapísaným na LV č. 1283 pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu29.03.2019
Dátum zverejnenia29.03.2019
Príloha (0.29 MB)
Zverejnenie v CRZ