Číslo zmluvyST/TEN-01-07-2018/OV/2018
Názov zmluvyDodadok č. 1 k zmluve o dielo
Identifikácia účastníkaSTAVOCONZULT spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44675488
Opis predmetu zmluvy

Predmetom Dodatku Č. 1 K ZMLUVE O DIELO na dodávku stavebných prác s názvom: "Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom" , je: úprava označenia, zosúladenie položiek rozpočtu - Príloha č. 1 predmetnej zmluvy

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu05.02.2019
Dátum zverejnenia07.02.2019
Príloha (2.28 MB)
Zverejnenie v CRZ