Číslo zmluvy6/2019
Názov zmluvyZmluva o zriadení spoločného úradu pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
Identifikácia účastníkaObec Oreské Sídlo: Obecný úrad 129, IČO: 00 325 554
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie kvalitného, racionálneho a efektívneho preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku:
- ochrany prírody a krajiny,
- ochrany ovzdušia,
- odpadového hospodárstva,
- štátnej vodnej správy,
- ochrany pred povodňami

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu29.01.2019
Dátum zverejnenia30.01.2019
Príloha (0.58 MB)
Zverejnenie v CRZ