Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC431-2015-6/123
Názov zmluvyDodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/123
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava
Opis predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom:
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva") dohodli na nasledovných zmenách

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu12.11.2018
Dátum zverejnenia13.11.2018
Príloha (6.27 MB)
Zverejnenie v CRZ