Číslo zmluvy
Názov zmluvyDohoda o krátkodobom poskytnutí nebytového priestoru do užívania
Identifikácia účastníkaStanislav Demko Okružná 485/50 072 22 Strážske
Popis predmetu zmluvy

Predmetom dohody je užívanie nebytových priestorov „Viacúčelová sála“ – stavba súp. č. 510/3A, na ul. Okružnej, stavba postavená na p.č. 395/3, zapísaná na LV č. 1485 v evidencii nehnuteľností Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor.

Cena €50.00
Dátum uzavretia29.10.2018
Dátum zverejnenia29.10.2018
Príloha (0.73 MB)
Zverejnenie v CRZ