Číslo zmluvy521/15/2018/zavod MI
Názov zmluvyZmluva o výkone majetku obce
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice
Popis predmetu zmluvy

výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - miestnych rozvodov verejného vodovodu v meste Strážske odbornou organizáciou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Cena €0.00
Dátum uzavretia14.08.2018
Dátum zverejnenia14.08.2018
Príloha (5.51 MB)
Zverejnenie v CRZ