Číslo zmluvy021/01/2018/STR/EM_MÚ
Názov zmluvyZmluva o poskytovaní služieb
Identifikácia účastníkaKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 04022 Košice
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy o poskytovaní služieb je poskytnutie služieb, na zabezpečenie riadiaceho, administratívneho a iného odborného personálu - nevyhnutného na úspešnú realizáciu procesu implementácie "projektu", zo strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Suma na zmluve €4645.00
Dátum podpisu19.07.2018
Dátum zverejnenia19.07.2018
Príloha (2.69 MB)
Zverejnenie v CRZ