Číslo zmluvyST/TEN-01-07-2018/OV/2018
Názov zmluvyZmluva o dielo
Identifikácia účastníkaSTAVOCONZULT, spol. s r,o, Stavbárov 3,07101 Michalovce, IČO: 44675488
Opis predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: "Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského
úradu v Strážskom".

Suma na zmluve €425228.70
Dátum podpisu10.07.2018
Dátum zverejnenia11.07.2018
Príloha (5.27 MB)
Zverejnenie v CRZ