Číslo zmluvy63/2017
Názov zmluvynájom nebytových priestorov
Identifikácia účastníkaRenáta Misárová Trvalý pobyt: Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske Miesto podnikania: Vihorlatská 624/16, 072 22 Strážske IČO: 51146037
Opis predmetu zmluvy

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe špecifikovanej v čl. II. ods. 1
- miestnosť č. 14 na prízemí o celkovej podlahovej ploche 8,68 m2,
- miestnosť č. 15 na prízemí o celkovej podlahovej ploche 12,5 m2
- sklad o celkovej podlahovej ploche 6 m2.

Suma na zmluve €1633.00
Dátum podpisu21.12.2017
Dátum zverejnenia21.12.2017
Príloha (0.34 MB)
Zverejnenie v CRZ