Číslo zmluvy01/2017/STR/EM
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí služieb
Identifikácia účastníkaI&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, IČO: 46953248
Opis predmetu zmluvy

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby v zmysle povinností prijímateľa pomoci pre projekt realizovaný objednávateľom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu y Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu, ITMS kód 310041 A656 (ďalej len "projekt") .

Suma na zmluve €4698.00
Dátum podpisu10.07.2017
Dátum zverejnenia10.07.2017
Príloha (3.00 MB)
Zverejnenie v CRZ