Číslo zmluvyVMI0720201501
Názov zmluvysystém triedeného zberu v obciach
Identifikácia účastníkaENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010
Popis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.

Cena €0.00
Dátum uzavretia20.04.2016
Dátum zverejnenia29.04.2016
Príloha (5.81 MB)
Zverejnenie v CRZ