Číslo zmluvy
Názov zmluvyZmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Identifikácia účastníkaObec Oreské
Opis predmetu zmluvy

Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný Úrad na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení do pôsobnosti účastníkov zmluvy.

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu15.12.2015
Dátum zverejnenia15.12.2015
Príloha (0.20 MB)
Zverejnenie v CRZ