Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
01-09-2022Zmluva o dieloKAPING s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 36655654„VÝSTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE „ZA ZÁHRADAMI“ V INTRAVILÁNE MESTA STRÁŽSKE – ČASŤ 1.“06.10.202206.10.2022
4_61/2023KÚPNA ZMLUVA č.4_61/2023AGRATECH, s.r.o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 31725210„Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske“ pre časť 4: Preosievač kompostu31.05.202331.05.2023
2_60/2023KÚPNA ZMLUVA č.2_60/2023AGRATECH, s.r.o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 31725210„Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske“ pre časť 2: Prekopávač kompostu31.05.202331.05.2023
01/2017/STR/EMZmluva o poskytnutí služiebI&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, IČO: 46953248Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu10.07.201710.07.2017
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Zmluva o dieloSTAVOCONZULT, spol. s r,o, Stavbárov 3,07101 Michalovce, IČO: 44675488Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom10.07.201811.07.2018
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Dodadok č. 1 k zmluve o dieloSTAVOCONZULT spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44675488úprava označenia, zosúladenie položiek rozpočtu05.02.201907.02.2019
021/01/2018/STR/EM_MÚZmluva o poskytovaní služiebKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 04022 KošiceZvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom19.07.201819.07.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu27.03.201730.03.2017
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatokč. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách15.04.201918.04.2019
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123/D1Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkukuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201726.09.201726.09.2017
KŽP-PO4_SC431-2015-6/123Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201720.09.201820.09.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 Dodatok č. 6Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutéí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810V úvodných ustanoveniach Zmluvy sa mení konajúci na strane Prijímateľa nasledovne: konajúci: Patrik Magdoško, primátor09.01.202317.01.2023
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatok č. 3 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 BratislavaDodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12.11.201813.11.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 4218181016.11.201920.11.2019
9312/2020Dodatok č. 1 k Zmluve 9312/2020MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,9210l Piešťany, IČO: 35743565Zvýšenie silovej elektriny z titulu zmeny Rozhodnutia URSO16.03.202218.03.2022
181/2004Prenájom nebytových priestorovIng. Eugen Kovaľ, Komenského 669, 072 22 Strážskezrušenie znenia09.02.201822.02.2018
6/2022Zmluva č. 6/2022 o zrušení vecného bremenaAnton Kosť, Anna Kosťová, Kasárenská 737/10, Strážske, PSČ: 07222Zrušenie vecného bremena - predkupného práva pôvodne dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom27.04.202223.05.2022
7/2022Zmluva č. 7/2022 o zrušení vecného bremenaVladislav Šul, Monika Šulová, Kasárenská 738, Strážske, PSČ 072 22Zrušenie vecného bremena - predkupného práva pôvodne dojednaného v prospech Mesta Strážske k pozemkom27.04.202223.05.2022
7/2022 dodatok č. 1Dodatok č. 1. k zmluve o zrušení vecného bremenaVladislav Šul, Monika Šulová, Kasárenská 738, Strážske, PSČ 072 22V článku III. v bode 1 sa mení z pôvodného znenia24.11.202224.11.2022
4/2019Zmluva o zrušení vecného bremenaAnton Kosť, Anna Kosťová, Kasárenská 737/10, Strážske, PSČ: 072 22zrušenie vecného bremena29.03.201929.03.2019
2/2019Zmluva o zrušení vecného bremenaJán Vajda, Ing. Adela Vajdová, Kasárenská 733/11, Strážske, PSČ: 072 22zrušenie vecného bremena29.03.201929.03.2019
807/1294/2008Záložná zmluvaŠtátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37Zriadenie záložného práva23.04.201523.04.2015
1338/VSD/2023Zmluva o zriadení vecného bremenaVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena14.11.202314.11.2023
Počet záznamov: 1228 (Strana 1 z 82) - 1 2 3 4 >>