Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
21/2013/MÚSPoskytnutie dotácieZväz postihnutých civilizačnými chorobami, základná organizácia Strážske, Okružná 485, 07222 StrážskePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu02.07.201302.07.2013
35/2014/MÚSPoskytnutie dotácieZväz postihnutých civilizačnými chorobami, základná organizácia Strážske, Okružná 485, 07222 StrážskePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu07.11.201407.11.2014
35/2015/MÚSPoskytnutie dotácieZväz postihnutých civilizačnými chorobami, základná organizácia Strážske, Okružná 485, 07222 StrážskePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu24.06.201524.06.2015
6/2018Poskytnutie dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce, IČO: 0047 0325Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre ZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.20.02.201828.02.2018
35/2016/MÚSposkytnutie dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Ing. Marián Lukáč- štatutárny zástupca, SZPB,Oblastný výbor Michalovce, Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovceposkytnutie dotácie pre protifašistických bojovníkov10.05.201610.05.2016
13/2013Poskytnutie dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB,Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce, IČO: 00470325Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu06.05.201306.05.2013
14/2014/MÚSPoskytnutie dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB,Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce, IČO: 00470325Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu14.05.201414.05.2014
46/2015/MÚSPoskytnutie dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB,Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce, IČO: 00470325Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu09.09.201509.09.2015
39/2019Zmluva o poskytnutí dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB, Oblastný výbor Michalovce, Námestie osloboditeľov 77, 071 01 MichalovcePoskytnutie dotácie z rozpočtu mesta22.05.201913.06.2019
50/2017poskytnutie dotácieZO Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Marián Lukáč- štatutárny zástupca, SZPB,Oblastný výbor Michalovce, Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce, IČO: 0047 0325poskytnutie dotácie pre ZO oblastný výbor31.05.201731.05.2017
50/2019Kúpna zmluvaZO - Slovenský zväz záhradkárov 34-10 „SIHOŤ“ 072 22 Strážske, IČO 31 262 457Predmetom tejto zmluvy je nehnuteľnosť pozemok registra KNC parcela číslo 67/3 o výmere 69 m201.10.201921.10.2019
464-11-1563/2014Zmluva o poskytovaní vybraných súborovZmluva o poskytovaní vybraných súborovGeodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava13.03.201418.03.2014
157/2003DODATOK Č. 4 k zmluve č. 157/2003 o nájme nebytových priestorovZlatuša Ciganocová, Mierová 630, 072 22 Strážske, IČO: 35452323V zmluve sa v čl. III Úhrada za nájom a poskytované služby sa od 1.5.202328.04.202303.05.2023
157/2003Dodatok č. 5 k Zmluve č. 157/2003 o nájme nebytových priestorovZlatuša Ciganocová, Mierová 630, 072 22 StrážskeV zmluve sa mení v čl. III Úhrada za nájom a poskytované služby04.11.202323.11.2023
25/2023Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)Žilková LuciaPrenajímateľ - vlastník domu, bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 2 izbový byt č. A6 na poschodí v bytovom dome odlišného štandardu „A“30.12.202230.01.2023
Počet záznamov: 1228 (Strana 1 z 82) - 1 2 3 4 >>