Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
zš dod. č. 3Dodatok č. 3 k Zmluve o správe majetkuZákladná škola Strážske, Mierová 1, 072 22 Strážske, IČO: 35542250V zmluve o správe majetku mesta zo dňa 1.9.2005 v čl. II. Predmet zmluvy sa doplní majetok dokumentácia k majetku.28.07.202229.07.2022
ZPV LZ 101071990Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektrinyVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZáväzok Prevádzkovateľa rezervovať pre Výrobcu alebo Uskladňovateľa elektriny distribučnú kapacitu zodpovedajúcu maximálnej rezervovanej kapacite v odovzdávacom mieste uvedenom v tejto Zmluve18.12.202303.01.2024
ZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske19.05.202130.05.2021
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske09.01.202315.02.2023
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske18.10.202126.10.2021
KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske24.06.202204.07.2022
ZoÚaO 6/2019/RCVZmluva o údržbe a opravách plynarenského zariadeniaSPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 BratislavaZhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy nasledovného plynárenského zariadenia02.04.201908.04.2019
ZoP/2016/266-PPzmluva o postúpení právVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Ing. Rita Semanová Brästlová, IČO: 36599361zmluva o postúpení práv19.05.201619.05.2016
ZoP/2016/266pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361pripojenie do distribučnej sústavy05.04.201605.04.2016
ZoP/2015/350-BZZmluva o uzavretí budúcej zmluvyVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záhradkárska osada Sihoť - elektrifikácia05.10.201505.10.2015
ZoP/2014/088-PPZmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníkaVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Elektrická NN sieť - rekonštrukcia a rozšírenie09.04.201415.04.2014
ZoP/2014/088Zmluva o pripojení žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavyVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave)09.04.201415.04.2014
ZoMRK/EDM_LZ_1 01020202Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy06.09.202104.10.2021
ZoMRK/EDM_LZ_1 01020201Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy06.09.202104.10.2021
ZoMRK/EDM_LZ_1 01020200Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy06.09.202104.10.2021
ZoMRK/EDM_LZ_1 01019635Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacityVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Maximálna rezervovaná kapacita v smere dodávka do distribučnej sústavy31.08.202104.10.2021
ZOD23200505Zmluva o dieloPENELCOM s.r.o., Sídlisko 1.Mája 7/69 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 4666438610.05.202311.05.2023
ZOD23200505Dodatok č. 1 K ZOD23200505PENELCOM s.r.o., Sídlisko 1.mája 7/69, 093 01 Vranov nad TopľouV zmluve v článku VII. Záverečné ustanovenia, bod 3 sa nahrádza novým textom22.06.202326.06.2023
Počet záznamov: 1375 (Strana 1 z 92) - 1 2 3 4 >>