Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
101/2023Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Športový klub Strážske, Mládeže 2, 072 22 StrážskePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske na podporu a rozvoj futbalu, reprezentácia Mesta Strážske.01.12.202301.12.2023
100/2023Zmluva o dodaní služiebMaroš Mundír, Jahodná 539/10, 072 22 StrážskeDodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje riadne a včas, poberateľom  vydávať tovary dennej spotreby -pečivo, mlieko, mäso, mäsové výrobky, hygienické potreby, ktorí sa preukážu poukážkou vystavenou  Objednávateľom a poskytnú túto poukážku ako protihodnotu za v01.12.202301.12.2023
9107183379Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZáväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku plynu do Odberného miesta uvedeného v tejto Zmluve22.11.202328.11.2023
155/2003Dodatok č. 4 k Zmluve č. 155/2003 o nájme nebytových priestorovKARMEN, veľkoobchod potravín, s. r. o., Strojnícka 15, 080 01 PrešovV zmluve sa mení v čl. III Úhrada za nájom a poskytované služby20.11.202323.11.2023
KŽP-PO4-SC411-2023-80/DFZ2Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KŽP-PO4-SC411-2023-80/DFZ2Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP20.11.202321.11.2023
1338/VSD/2023Zmluva o zriadení vecného bremenaVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena14.11.202314.11.2023
60/2016 MÚSDodatok č. 3 k Zmluve č. 60/2016 MÚS o nájme nebytových priestorovTAURIS, a .s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská SobotaV zmluve v čl. V Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 114.11.202323.11.2023
42/2017 MÚSDodatok č. 2 k Zmluve č. 42/2017 MÚS o nájme nebytových priestorovJán Horňák - REKLAMS, Mierová 629, 072 22 StrážskeV zmluve v čl. V sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 114.11.202323.11.2023
153/2003Dodatok č. 7 k Zmluve č. 153/2003 o nájme nebytových priestorovSilvia Magurová, Vihorlatská 623/12, 072 22 StrážskeZmena v článku III14.11.202323.11.2023
98/2023Nájomná zmluvaOperačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republikyPrenajímateľ podľa podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluve prenecháva za odplatu Nájomcovi Predmet nájmu uvedený v bode 1.2 tejto Zmluvy14.11.202316.11.2023
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/28Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluvné strany sa v zmysle článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP dohodli na zmene13.11.202314.11.2023
247/2007Dodatok č. 7 k Zmluve č. 247/2007 o nájme nebytových priestorovMgr. Želmíra Vasiľková, Pugačevova 1870/18, 066 01 HumennéV zmluve v čl. V Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 106.11.202323.11.2023
63/2017Dodatok č. 3 k Zmluve č. 63/2017 o nájme nebytových priestorovRenáta Misárová, Vihorlatská 624/16, 072 22 StrážskeV zmluve v čl. V Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 106.11.202323.11.2023
306/11Dodatok č. 3 k Zmluve č. 306/11 o nájme nebytových priestorovKatarína Hrinková, Vihorlatská 621/2, 072 22 StrážskeV zmluve v čl. V Nájomné sa ruší bod 1. a 2. a nahrádza novým znením bodu 106.11.202323.11.2023
157/2003Dodatok č. 5 k Zmluve č. 157/2003 o nájme nebytových priestorovZlatuša Ciganocová, Mierová 630, 072 22 StrážskeV zmluve sa mení v čl. III Úhrada za nájom a poskytované služby04.11.202323.11.2023
Počet záznamov: 1228 (Strana 1 z 82) - 1 2 3 4 >>