Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2018

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle  n. p. (ďalej len zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu mesta. Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Súbory na stiahnutie:
- Záverečný účet mesta za rok 2018 (pdf 355,80 kB)
- Programové hodnotenie k 31. 12. 2018 (pdf 314,92 kB)