Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického samosprávneho kraja na roky 2021-2027

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 7. februára 2022 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického samosprávneho kraja na roky 2021-2027“.

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so záverečným stanoviskom na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod.