Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 07. marca 2019 (štvrtok) o 14,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:
  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
  4. Žiadosť Marián Konečný MONTES o prenájom časti pozemku parc. č. 1436 o výmere 28 m2
  5. Územný plán zóny – rozšírenie cintorína
  6. Schválenie nájomnej zmluvy medzi SPP – distribúcia, a. s. Bratislava a mestom Strážske (rozvody plynu na ul. Za záhradami)
  7. Žiadosť Ing. Jána Ondu o prenájom časti pozemku č.1155/7 o výmere 58 m²
  8. Záver