Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

WIFI PRE TEBA

Mesto Strážske oznamuje svojim občanom, že je v prevádzke nová wifi sieť, ktorá bola vytvorená v rámci projektu „Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Strážske“  financovaného zo zdrojov Európskej únie a rozpočtu mesta v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN. Celkové finančné prostriedky na realizáciu projektu boli vo výške 13 962,19 EUR.

Obyvateľ, či návštevník nášho mesta už môže využiť bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s na miestach komunitného života.

Rozmiestnenie prístupových bodov:

Externé prístupové body:
1. Budova MsÚ – pokrytie časti námestia, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873691, 21.836214)
2. Budova MsÚ – pokrytie časti námestia,  Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873803, 21.836278)
3. Budova OD Laborec – pokrytie časti námestia, Obchodná 269,  Strážske (48.873987, 21.836702)
4. Budova MsÚ – pokrytie priestranstva autobusovej stanice, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873267, 21.835924)
5. Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva pred domom kultúry, Družstevná 509, Strážske (48.874950, 21.836627)
6. Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva čiastočne pred domom kultúry a časti námestia, Družstevná 509, Strážske (48.874887, 21.836375)
7. Verejné priestranstvo mestského parku – pokrytie časti priestranstva pri Amfiteátri (48.873258, 21.847798)
8. Verejné priestranstvo mestského parku – pokrytie časti priestranstva pri Amfiteátri (48.873258, 21.847798

Interné prístupové body:
1. Budova MsÚ – pokrytie vestibulu, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873592, 21.835988)
2. Budova MsÚ – pokrytie verejných priestorov MsÚ, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873549, 21.835865)

Veríme, že táto služba Mesta Strážske zjednoduší prístup do internetovej siete návštevníkom, ale aj občanom mesta v prístupných lokalitách a prispeje ku kvalite služieb v našom meste.