Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora opatrovateľskej služby II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora opatrovateľskej služby II, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 7.7.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 9.8.2021 a 2. kola dňa 31.8.2021.

Žiadosti o NFP možno predkladať od 26.7.2021. Informačný on-line seminár k výzve je plánovaný 19.7.2021.

ieľom je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Viac informácií:
- https://www.ludskezdroje.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-podpora-opatrovatelskej-sluzby-ii
- https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/vyzva-op-lz-dop-2021/8-1.1/01/