Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo strazske.sk spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z. a Vyhláškou 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo 16. marca 2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
Webové sídlo je validované nástrojmi W3C.

Mesto Strážske si je vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovom sídle Mesta Strážske. Ide o dokumenty, ktoré boli mestu doručené v nepovelenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mesto Strážske zverejnilo na svojom webovom sídle tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.